Erus Group; Kentsel Tasarım ve Peyzaj, Güvenlik Teknolojileri, Yatırım ve İşletme Yönetimi, Dış Ticaret alanında büyüme odaklı olarak Dünyanın en önemli üretici ve tedarikçileri ile çözüm ortaklığı sunarak sektördeki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yaptığı işlerde her zaman kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Erus Group, bu politikasından ödün vermeden standartlarını koruyarak çalışmalarına devam etmekte ve sürdürülebilir büyüme odaklı bir strateji ile ilerlemektedir.

Sürekli büyüyen ve gelişen kurumsal bir yapı içinde Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Erus Group; son yıllarda başta Afrika ve Körfez ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde, nitelikli müteahhitlik, danışmanlık, Ar-Ge hizmetleriyle orta ölçekli faaliyetler yürütmektedir. 

Erus Group; stratejik yaklaşım, karar süreçlerine katılım, insana saygı ve sosyal sorumluluk bilincini teşvik eden bir yönetim anlayışına sahiptir. Yönetim anlayışımızın mihenk taşlarından biri de sosyal sorumluluk bilinci ile topluma ve ekonomiye katma değer üretmektedir.