Erus Group ve Grup şirketleri nitelikli, deneyimli insan kaynağı sayesinde iş süreçlerini etkin bir biçimde yürüterek verimliliğini ve kârlılığını sürdürülebilir kılmayı benimsemektedir.

İnsan Kaynakları Politikası şirket değerleri ışığında çalışanlarını kurumsal değerlerine ortak etmeyi temel öncelikleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda, Erus Group ve grup şirketlerini geleceğe taşıyabilecek kişileri seçmeyi ve bu kişilerin iş dünyasının değişen koşullarına uyum sağlayabilmeleri için kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerle birlikte aşağıda anılan özelliklere de sahip olmak, adaylardan ayrıca beklenmektedir.

  • Müşteri odaklılık
  • Takım çalışmasına yatkınlık
  • İletişim yeteneği
  • Öğrenme ve kendini geliştirme arzusu
  • İç motivasyon
  • Özgüven
  • Değişime açıklık