Skip to main content
Yeşil Şehirler Projeleri

YEŞİL ŞEHİRLER

projeleri

Güvenli Şehirler Projeleri

GÜVENLİ ŞEHİRLER

projeleri

Akıllı Şehirler Projeleri

AKILLI ŞEHİRLER

projeleri

Güvenli Şehirler
Suçu önceden tahmin edebilir miyiz?
Doğal afetlerden insan kaynaklı olaylara kadar şehirler, benzeri görülmemiş risklerle karşı karşıyadır. Akıllı şehirleri nasıl güvende tuttuğumuzu görebilirsiniz.